Privacy Policy

Tôi là ai?

Tôi là Phạm Thanh Tùng, địa chỉ blog cá nhân: https://thanhtunguet.info

Tôi thu thập những dữ liệu gì của người dùng?

Bình luận

Khi bạn bình luận vào bài viết trên blog của tôi, tên và địa chỉ email của bạn được thu thập nhằm xác định danh tính của bạn. Đồng thời địa chỉ IP cũng được thu thập nhằm phát hiện và chống spam.

Tôi bảo vệ dữ liệu của bạn như thế nào?

Tên và địa chỉ email được hiển thị công khai ở phần bình luận. Khi bình luận tức là bạn đã đồng ý công khai danh tính và ý kiến của mình.

Địa chỉ IP được bảo mật. Ngoại trừ các IP spam.


Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog này.