Chính Sách Quyền Riêng Tư

Đây là một trang blog cá nhân, vì vậy sẽ không có chính sách quyền riêng tư về dữ liệu của người dùng.

Người dùng tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức bình luận dưới mỗi bài viết có thể để lại địa chỉ liên lạc (email, số điện thoại) nếu có nhu cầu liên lạc trao đổi thêm và điều này là hoàn toàn tự nguyện. Tôi không thu thập và không chịu trách nhiệm về dữ liệu địa chỉ của người dùng nếu có vấn đề nào phát sinh.

Xin cảm ơn.