Home
thanhtunguet
Cancel

How to Trigger All Pipelines in an Azure DevOps Project

Azure DevOps provides a robust platform for managing your software development lifecycle, and a critical part of this process is triggering pipelines. Pipelines are used to automate various tasks s...

Delete offline agents from a pool on Azure Devops Server

Prerequisites Before getting started, make sure you have the following: An Azure DevOps organization URL A Personal Access Token (PAT) with permission to manage agents A working Bash envir...

Hướng dẫn cài đặt môi trường cho MacOS phục vụ lập trình Mobile (Phần 2)

Cài đặt XCode Giới thiệu XCode XCode là một IDE do Apple phát triển và cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng trên hệ điều hành macOS. XCode cung cấp cho người dùng các công cụ để phát triển ứn...

Hướng dẫn cài đặt môi trường cho MacOS phục vụ lập trình Mobile (Phần 1)

Đặt vấn đề Cài đặt môi trường lập trình là một công việc không quá khó, nhưng đòi hỏi thời gian và các công đoạn phức tạp để có thể hoàn thiện được môi trường phục vụ đầy đủ cho lập trình, đặc biệ...

Giải quyết vấn đề Dynamic IP với Cloudflare API và Telegram Bot

Đặt vấn đề Bạn là sinh viên cần làm bài tập lớn mà không muốn mất quá nhiều tiền để mua cloud? Bạn có nhu cầu thiết lập một web server tại nhà và tận dụng chiếc máy tính cũ của mình làm máy chủ? B...

K3S & Rancher Installation Script

Why K3S and Rancher? K3s is a lightweight, certified Kubernetes distribution designed for production workloads in resource-constrained environments such as edge, IoT, and ARM-based systems. It was...

Loại bỏ TLS 1.0 và TLS 1.1 khi dùng Traefik Ingress trên Kubernetes

Tính bảo mật của các phiên bản TLS Vụ này thì hôm trước được hỏi mình cũng mới biết và tìm hiểu qua. Giao thức TLS có nhiều phiên bản từ 1.0 đến 1.3 và hiện nay thì hai phiên bản 1.0 và 1.1 đã khô...

Sử dụng SSL trên Kubernetes với cert-manager và Letsencrypt

Sử dụng SSL trên Kubernetes với cert-manager và Letsencrypt Về cơ bản, HTTPS là gì và tác dụng của nó là gì, sẽ không được nhắc đến ở bài viết này do đây là kiến thức khá cơ bản và rất dễ để tra c...

Xử lý Permission trong React Native

react-native-permissions là thư viện quản lý permission rất phổ biến trong thế giới React Native. Nó cung cấp một hướng dẫn cụ thể về luồng xử lý permission trong ứng dụng như sau: iOS flow ┏━...

Cài đặt OpenVPN trên Ubuntu

Cài đặt OpenVPN với script wget https://raw.githubusercontent.com/Nyr/openvpn-install/master/openvpn-install.sh chmod a+x openvpn-install.sh sudo ./openvpn-install.sh Cronjob kiểm tra kết nối ...