Tag Archives: from this moment on

From This Moment On – Shania Twain ft. The Backstreet Boys

By | March 15, 2019

Một bài hát nhiều cảm xúc với sự tham gia của boys-band mình yêu thích nhất từ 20 năm trước. Bài này khi nào nhớ người yêu đi đường xa mà mở ra nghe thì thôi rồi :v    From this moment life has begun  From this moment you are the one  Right beside… Read More »

Iconic One Theme | Powered by Wordpress