Tag Archives: Bão

BÃO BÃO CÁI NỖI GÌ?

Tuy vô địch thật, nhưng đó cũng chỉ là đá bóng, một môn thể thao, không thể làm cho kinh tế của đất nước vươn lên dẫn đầu hoặc cái gì đó tương tự, tự hào cũng vừa vừa thôi. Mà tự hào cái gì khi kéo nhau ra đường, rú ga hò hét ầm… Read More »