Những Điều Khắc Cốt Ghi Tâm

  • Một giọt nước trong không thể làm sạch cốc nước đục, nhưng chỉ cần một giọt nước đục cũng làm vấy bẩn cốc nước trong.
  • Đạo lý nghĩa là vừa phải có đạo, vừa phải có lý. Không có lý mà đòi giữ đạo thì thứ còn lại chỉ là địa ngục trần gian.
  • Nếu chúng ta chỉ ngồi nghĩ là chúng ta làm được, thì chúng ta nghĩ là chúng ta làm được nhiều thứ lắm.
  • Chính những lựa chọn sẽ quyết định chúng ta là ai. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn để làm điều đúng đắn.
  • Quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề.
  • Cách mày làm một việc là cách mày làm mọi việc, làm được gì tốt thì cứ gắng lên đi.
  • Cứ đi rồi sẽ tới. Hãy luôn giữ nụ cười.