Category Archives: Tình Yêu Cuộc Sống

Viết và lưu lại những câu chuyện về tình yêu cuộc sống

[Thơ] – NGƯỜI BẠN THÂN

Mong về một lễ hiến chương Ngày tôi và bạn vẫn thường làm thơ Mùa này, bạn viết hay chưa? Còn tôi riêng viết lời thơ chúng mình. Quen nhau làm một chữ Tình Trở thành đôi bạn chúng mình từ lâu Tôi bàn trước, bạn bàn sau Khi còn chung lớp, cùng nhau vui,… Read More »

Iconic One Theme | Powered by Wordpress