Category Archives: Linh Tinh Các Thứ

Thì là linh tinh các thứ :v

Facebook Thật Đáng Sợ

Facebook, thật đáng sợ. Facebook theo dõi mọi người bằng mọi loại thông tin, danh bạ, ảnh, khuôn mặt, thiết bị sử dụng, địa chỉ mạng, lịch sử vị trí, thói quen hoạt động, nội dung đăng tải, tin nhắn cá nhân, … Lập một tài khoản khác, fake hết mọi thông tin, chặn hết… Read More »

Iconic One Theme | Powered by Wordpress