Category Archives: Góc Nhìn Cuộc Sống

Chia sẻ góc nhìn cá nhân về cuộc sống

Ra Trường Sớm Là Sai Lầm

Đến bây giờ chị cảm thấy việc cố gắng để ra trường sớm là sai lầm. Thực ra không nên cố ép bản thân làm gì. Người ta nói đủ về lượng sẽ có bước nhảy về chất ấy. Đáng lẽ nên tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian còn là sinh viên. Đáng lẽ… Read More »

Iconic One Theme | Powered by Wordpress