Category Archives: Góc Nhìn Cuộc Sống

Chia sẻ góc nhìn cá nhân về cuộc sống

Ra Trường Sớm Là Sai Lầm

By | September 17, 2017

Đến bây giờ chị cảm thấy việc cố gắng để ra trường sớm là sai lầm. Thực ra không nên cố ép bản thân làm gì. Người ta nói đủ về lượng sẽ có bước nhảy về chất ấy. Đáng lẽ nên tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian còn là sinh viên. Đáng lẽ… Read More »

NỖI ÁM ẢNH CỦA “BÓNG MA” TÂM LÝ TRONG KÝ ỨC TRẺ THƠ

By | July 24, 2015

  Nhiều người hay nghĩ trẻ em sẽ quên đi những chuyện mà ngày bé chúng đã trải qua trong quá khứ, cứ nghĩ là trẻ em thì sẽ vô tư, tuy nhiên đó là một suy nghĩ sai lầm, sẽ có những chuyện hằng sâu vào ký ức trẻ thơ của bé và mãi… Read More »

Iconic One Theme | Powered by Wordpress