From This Moment On – Shania Twain ft. The Backstreet Boys

By | March 15, 2019

Một bài hát nhiều cảm xúc với sự tham gia của boys-band mình yêu thích nhất từ 20 năm trước. Bài này khi nào nhớ người yêu đi đường xa mà mở ra nghe thì thôi rồi :v

 
From this moment life has begun 
From this moment you are the one 
Right beside you is where I belong 
From this moment on 

From this moment, I have been blessed 
I live only, for your happiness 
And for your love, I give my last breath 
From this moment on 

I give my hand to you with all my heart 
I can't wait to live my life with you 
I can't wait to start 
You and I will never be apart 
My dreams came true because of you 

From this moment, as long as I live 
I will love you, I promise you this 
There is nothing, I wouldn't give 
From this moment on 

You're the reason I believe in love 
And you're the answer to my prayers from up above 
All we need is just the two of us 
My dreams came true because of you 

From this moment, as long as I live 
I will love you, I promise you this 
There is nothing, I wouldn't give 
From this moment, I will love you 
As long as I live from this moment on.

Leave a Reply