Daily Archives: January 1, 2019

Những câu nói mình tâm đắc của các thầy Toán Yên Lạc

By | January 1, 2019

Nhân dịp sắp hết kỳ nghỉ lễ Dương lịch, với lại cũng lâu lắm rồi không viết cái gì, bỗng dưng nhớ nên muốn ngồi chia sẻ lại những câu nói của các thầy Toán nhà mình ngày xưa, dù không thể nhớ được hết. Tuy mỗi thầy mình chỉ nhớ được một câu rõ… Read More »