Bão Bão Cái Nỗi Gì?

By | December 15, 2018

Tuy vô địch thật, nhưng đó cũng chỉ là đá bóng, một môn thể thao, không thể làm cho kinh tế của đất nước vươn lên dẫn đầu hoặc cái gì đó tương tự, tự hào cũng vừa vừa thôi.

Mà tự hào cái gì khi kéo nhau ra đường, rú ga hò hét ầm ĩ, rồi tai nạn. Thử tưởng tượng xem một quốc gia vừa vô địch một cái gì đó rồi dân chúng kéo nhau ra đường và thể hiện hết bao nhiêu sự vô ý thức của mình ra, thì trông như thế nào?

#Thắng_Thì_Thắng_Thật_Chứ_Bão_Bão_Cái_Nỗi_Gì

Leave a Reply