Daily Archives: July 24, 2015

NỖI ÁM ẢNH CỦA “BÓNG MA” TÂM LÝ TRONG KÝ ỨC TRẺ THƠ

By | July 24, 2015

  Nhiều người hay nghĩ trẻ em sẽ quên đi những chuyện mà ngày bé chúng đã trải qua trong quá khứ, cứ nghĩ là trẻ em thì sẽ vô tư, tuy nhiên đó là một suy nghĩ sai lầm, sẽ có những chuyện hằng sâu vào ký ức trẻ thơ của bé và mãi… Read More »